Fylogeneze rodů Codinaea, Dictyochaeta, Menispora a příbuzných fialidických dematiových hyfomycetů

Název: Fylogeneze rodů Codinaea, Dictyochaeta, Menispora a příbuzných fialidických dematiových hyfomycetů
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: IAB6005106
Řešeno od: 2001
Řešeno do: 2003
Shrnutí: Projekt je fylogenetickou studií rodů Codinaea, Dictyochaeta, Menispora a příbuzných fialidických dematiových hyfomycetů. Tyto rody tvoří jádro druhově nejbohatší, ale pouze povrchně prozkoumané skupiny anamorf r. Chaetosphaeria, která byla rámcově definována jako skupina-Menispora (ca. 166 taxonů) předchozím molekulárním výzkumem. Uvedené rody obsahují taxony, které jsou klíčem k objasnění fylogeneze a předběžného vnitrorodového rozdělení taxonomicky a ekologicky významného r. Chaetosphaeria. Předkládaný projekt je založen na morfologických, kultivačních a molekulárních studiích (PCR, sekvenování genu pro velkou ribozomální podjednotku, modely sekundárních struktur) anamorfních rodů a na metodách fylogenetické analýzy dat. Podstatou výzkumu je získání molekulárních a morfologických údajů z kultur typových a dalších druhů izolovaných z čerstvě sebraného materiálu. Projekt je postaven tak, aby řešil systematické a fylogenetické otázky před nimiž dnes stojí systematika askomycetů.

Zpět na seznam