Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry.

Název: Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry.
Řešitelé: Jankovská Vlasta (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP
Řešeno od: 2001
Řešeno do: 2004
Shrnutí: Palynologický výzkum extenzivních rašelinných komplexů v kryo-vegetační zóně Krkonoš a rekonstrukce vegetace arkto-alpínské tundry byly prováděny na Úpském a Pančavském rašeliništi. V Labském dole bylo palynologicky doloženo bývalé jezero ledovcového původu. Byl zde vyzvednut 13 m profil datovaný do preboreálu k 9572±54 BP(14C ASM). Palsa na Úpském rašeliništi je datována do období subboreálu k 4490±35 BP(14C ASM). Srovnávací výzkum soliterní palsy v Abisku (severní Švédsko) umožnil získat informace a příčinách vzniku a stáří palsy v podmínkách boreálního klimatu.

Zpět na seznam