Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný

Název: Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný
Řešitelé: Krahulec František (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Zejména ve světle uvádění geneticky modifikovaných plodin do prostředí se hybridizace plodin s jejich planými příbuznými stala možným ohrožením diverzity nejen agrosystému, ale i přirozených společenstev. Protože víme, že k toku genů může docházet, ale nevíme, jak se tyto nové geny mohou projevit v přirozených ekosystémech, je třeba ohodnotit míru rizika toku genů ještě před zavedením geneticky modifikované plodiny do prostředí. V případě pšenice existuje schopnost hybridizace s některými druhy Elytrigia. Zejména E. intermedia bývá šlechtiteli s pšenicí křížen často, především z důvodu přenosu některých žádoucích vlastností pýru do genomu pšenice. Jestliže však k hybridizaci dochází i v přírodě, je třeba tomuto komplexu druhů věnovat zvýšenou pozornost. Protože se E. intermedia snadno kříží s druhem E. repens, teoreticky je možný tok genů z pšenice až do tohoto plevelného druhu. Z těchto důvodů bude pomocí vhodných molekulárních markerů, vyvinutých pro detekci hybridizace, testováno takové množství rostlin E. intermedia a E. repens, aby byla podchycena geografická variabilita populací a zároveň aby bylo možno identifikovat hybridizaci/introgresi mezi pšenicí a E. intermedia a mezi E. intermedia a E. repens i s velmi nízkou frekvencí vzniku.

Zpět na seznam