Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter

Název: Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter
Řešitelé: Kovářová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Koukol Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Projekt studuje vliv saprotrofních a ektomykorrhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu. Ke studiu se využívají experimentální systémy. Vliv na dekompozici se stanovuje metodou 31P NMR, MALDI-TOF MS a elementárními analýzami.

Zpět na seznam