Multi-proxy paleoekologický výzkum unikátních sedimentů ze zaniklého Komořanského jezera, Mostecká pánev, Česká republika

Název: Multi-proxy paleoekologický výzkum unikátních sedimentů ze zaniklého Komořanského jezera, Mostecká pánev, Česká republika
Řešitelé: Jankovská Vlasta (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/1564
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Bývalé Komořanské jerezo bylo největší přirozenou vodní nádrží v ČR. Unikátní jezerní sedimenty byly zničeny při těžbě hnědého uhlí v minulém stoeltí. Cílem projektu je zachránit paleolimnologické informace uložené v profilech odebraných v 80 letech.

Zpět na seznam