Dlouhodobě udržitelná strategie sklízení medicinálních rostlin

Název: Dlouhodobě udržitelná strategie sklízení medicinálních rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Rokaya Maan Bahadur (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA526/09/0549
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012
Shrnutí: V souvislosti se současným zjištěním, že rostliny mohou poskytnout velké množství nových biomolekul a mohou být použity k léčení velkého spektra chorob dochází k výraznému nárůstu ceny léčivých rostlin. To vede k silnému zvýšení tlaku na sklízení těchto rostlin a tedy k potřebě najít způsoby jejich dlouhodobě udržitelného sklízení. Navzdory tomu, že sklízení léčivých rostlin bylo opakovaně studováno, stále nemáme dostatečné znalosti o dlouhodobém efektu sklízení na populační dynamiku a genetickou diversitu přírodních populací těchto rostlin. Cílem tohoto projektu je vytvořit model, které by umožnil popsat dlouhodobý efekt různých strategií sklízení na populační dynamiku a genetickou diversitu alpínských rostlin a využít tento model k navržení dlouhodobě udržitelné strategie sklízení. Druhým cílem je identifikovat vliv různých stanovištních podmínek na výsledky predikcí vytvořeného modelu.

Zpět na seznam