Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Název: Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách
Řešitelé: Fabšičová Martina (spoluřešitel)
Lekeš Dušan (člen řešitelského kolektivu)
Šipoš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: TH04030244
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam