Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám

Název: Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Řešitelé: Schnablová Renáta (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: 300012 GAČR - 19-13231S.,GA19-13103S
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2022
Shrnutí: správné číslo grantu je 300012 GAČR - 19-13231S. V rámci projektu jsem byla zodpovědná za analýzu přezimujích pupenů u 400 temperátních bylin, analýzu květní a listové preformace, přípravu vzorků pro analýzu počtu buněk pro porovnání počtu buněk v pupenech a dospělých jedincích stejného druhu.

Zpět na seznam