Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability

Název: Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Řešitelé: Kirschner Jan (spoluřešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Agregát Pinus mugo je významná skupina borovic domácích ve střední Evropě a přilehlých oblastech, a přesto skupina extrémně nejednotně klasifikovaná, s nepřehlednou variabilitou a nejasnou fylogeografií. Projekt je zaměřen na prozkoumání genetické struktury a fytogeografických vztahů agregátu kombinací klasických metod srovnávací morfologie s metodami molekulárních analýz. Chceme zjistit podíl hybridizace na utváření významných populací a taxonů agregátu, včetně jistého hybridního ovlivnění druhemPinus sylvestris. Budou odebrány vzorky z nejméně 20 až 25 reprezentativních populací agregátu z celého jeho areálu a nejméně pěti evropských populací Pinus sylvestris pro analýzy jaderné DNA a organelové DNA (cpDNA a mtDNA). Budou použity metody AFLP a analýzy ITS sekvencí z PCR-RFLP.

Zpět na seznam