Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)

Název: Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae)
Řešitelé: Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Rod Hieracium je jedním z druhově nejbohatších a taxonomicky nejkomplikovanějších rodů cévnatých rostlin s komplexním uspořádáním morfologické variability a velkou diversitou způsobů rozmnožování (sexuální reprodukce i apomixe). Hlavním cílem projektu jeobjasnit fylogenetické vztahy na základě analýzy vybraných genetických markerů - úseku trnT-trnL chloroplastové DNA, jaderné ribosomální oblasti ITS a single nebo low-copy jaderného genu. Studie vychází z předchozích zkušeností s podrodem Pilosella a bude zaměřena na podrody Hieracium a Chionoracium; bude pokrývat celkovou diversitu (byť nikoliv detailně). Budou objasněny vnitrorodové vztahy, evoluční trendy ve vztahu k obsahu DNA, způsobu reprodukce a geografickému rozšíření. Získané výsledky budou konfrontovány se současným členěním rodu, především s koncepcí sekcí. V rámci projektu vyvinutá analýza single- nebo low-copy jaderného genu může být následně využita pro fylogenetické studie v tribu Lactuceae či čeledi Asteraceae.

Zpět na seznam