Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území

Název: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území
Řešitelé: Šrůtek Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Neuhäuslová Zdena (člen řešitelského kolektivu)
Janeček Štěpán (člen řešitelského kolektivu)
Černý Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Předkládaný projekt řeší následující témata: a) vypracovat a sjednotit klasifikaci vybraných typů vegetace celého poloostrova, b) vypracovat přehled hlavních vegetačních jednotek Severní Koreje, c) sestavit klasifikaci lesní vegetace severní části poloostrova a porovnat nalezené typy lesů s přilehlými oblastmi severovýchodní Asie, d) popsat variabilitu výškové zonace poloostrova podél gradientu zeměpisné šířky, e) studovat prostorovou a věkovou strukturu lesů s dominantní Pinus densiflora a Quercus mongolica.

Zpět na seznam