Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém

Název: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Řešitelé: Hédl Radim (člen řešitelského kolektivu)
Rybníček Kamil (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Zpracování vegetace na území ČR metodou formalizované klasifikace. Projekt navazuje na na grant z let 2002-2004, věnovaný zpracování travinobylinné a keříčkové vegetace, a zahrnuje zbývající vegetační typy (lesy, mokřady, synantropní vegetace apod.). Podkladem pro zpracování je Česká národní fytocenologická databáze, čítající několik desítek tisíc snímků; chybějící data jsou doplňována intenzivním sběrem v terénu. Výsledkem projektu bude rukopis pro 3 díly monografie Vegetace ČR, zahrnující definice a charakteristiku syntaxonů, synoptické tabulky, fotografie, mapky a srovnávací grafy.

Zpět na seznam