Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika

Název: Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (člen řeš. kolektivu)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Správa NP Č
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt je zaměřen na monitoring a výzkum biodiverzity cévnatých rostlin, mechorostů a vybraných druhů lišejníků a hub v oblasti NP České Švýcarsko. Hlavní část porjektu se zabývá typickým klimatickou inverzí, fenoménem typickým pro geomorfologii pískovcových skalních měst. Cílem této části projektu je provést dlouhodobá mikroliklimatická měření po celé ploše roklí a odvodit vztah mezi těmito charakteristikami a výskytem sledovaných druhů či rostlinných společenstev.

Zpět na seznam