Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu

Název: Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu
Řešitelé: Šumberová Kateřina (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Číslo: KJB600050803
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Cílem projektu je souhrnné zpracování údajů o diverzitě rostlinných druhu v komplexech rybích sádek v České republice. Úkolem je: (1) inventarizace flóry a vegetace; (2) zkoumání faktorů, které přispívají k vysoké druhové diverzitě tohoto stanoviště (přírodní podmínky, stáří stanoviště, typ disturbancí, mechanismy působící při osídlení sádek, atd.). Bude zkoumána půdní semenná banka a šíření diaspor vodou, s rybí obsádkou a rybářským náčiním a výstrojí. Přitom budou použity simulační experimenty, sledování vegetace na disturbovaných plochách a analýza vzorků různého materiálu s obsahem diaspor.

Zpět na seznam