Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg.

Název: Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg.
Řešitelé: Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt se zamerí na studium genetické variability, fenotypové plasticity a historie areálu Melampyrum subalpinum agg. Tato skupina je považována za endemitní taxon strední Evropy a je vhodná pro studium mikrospeciacních procesu a migrace ve strední Evrope. Na základe predchozích morfologických studií byla formulována hypotéza o dávné hybridizaci mezi M. angustissimum a M. nemorosum, která muže být zdrojem morfologické variability. Tato hypotéza bude testována analýzou obsahu DNA, isozymovou analýzou, analýzou cpDNA a AFLP. Pilotní studie obsahu DNA odkryla významnou mezipopulacní variabilitu této charakteristiky. Na základe vyhodnocení vnitropopulacní a mezipopulacní variability a rozšírení haplotypu bude formulována hypotéza o migracní historii skupiny. Studium morfologické plasticity znaku považovaných za významné v taxonomii okruhu M. nemorosum a pilotní studie morfologické promenlivosti podobných typu z Balkánského poloostrova vnese nový pohled na taxonomické chápání celého okruhu

Zpět na seznam