Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina

Název: Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina
Řešitelé: Sudová Radka (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt se zabývá otázkou, zda symbióza s arbuskulárními mykorhizními houbami patří mezi adaptační mechanismy podstatné pro přežívání rostlin na hadcových půdách. Jako modelová rostlina byl zvolen chrastavec rolní (Knautia arvensis), který se vyskytuje ve dvou cytotypech na hadcových i nehadcových půdách. Tento experimentální systém umožní posoudit, zda mykorhizní symbioza a polyploidizace (a jejich interakce) ovlivňují uchycení a růst rostlin v nepříznivých podmínkách hadcových půd. Metodicky je práce založena na kombinaci terénních dat s experimentální kultivací a laboratorními postupy. Rostlinné populace různého původu (hadcové vs. nehadcové, diploidní vs. tetraploidní) budou porovnány z hlediska rozvoje AM symbiózy a vlivu nativních AM hub na růst hostitelských rostlin a příjem těžkých kovů v hadcové půdě. Získaná data přinesou nové poznatky o vlivu biotických faktorů na úspěšnost rostlin v prostředí s nepříznivými edafickými parametry.

Zpět na seznam