Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata

Název: Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Celý projekt je založen na myšlence, že se liší nejen genetická diverzita populací jednoho druhu, ale zejména že se liší genetická diverzita jedinců obsažených v semenné bance a jedinců, kteří normálně určitý rok vyklíčí a vyrostou na dané lokalitě. Vše vychází z představy, že dormance semen vede k vytvoření trvalé banky semen fungující jako jakási "genetická paměť" populace. Přerušení dromance následné klíčení je pak pod velmi silným tlakem prostředí, které funguje jako síto, jenž v daném roce umožní vyklíčit pouze jedincům určitých genotypů obsažených v půdě. Ty ostatní přeléhají do dalších let a "čekají" až budou podmínky ke klíčení vhodnější. Předkládaný projekt řeší výše uvedené problémy různých úrovních - od základního stanovení genetické diverzity přírodních populací přes zjištění vlivu heterokarpie a přítomnosti vytrvalé půdní banky semen až po uplatnění těchto jevů v průběhu sukcese.

Zpět na seznam