GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe

Název: GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe
Řešitelé: Jarošík Vojtěch (člen výzkumné skupiny)
Moravcová Lenka (člen výzkumné skupiny)
Müllerová Jana (člen výzkumné skupiny)
Perglová Irena (člen výzkumné skupiny)
Pergl Jan (člen výzkumné skupiny)
Pyšek Petr (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: EU 5FP
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu bylo pomocí integrovaného přístupu vypracovat účinnou strategii managementu tohoto nepůvodního invazního druhu. Projekt probíhal za spolupráce osmi partnerských institucí a více než 40 vědců ze sedmi evropských zemí. Byly studovány nejrůznější aspekty biologie a ekologie bolševníku velkolepého jak v nepůvodním areálu v Evropě, tak i na Kavkaze, odkud druh pochází (taxonomie a genetikou, růst rostlin a jejich fenologie, populační dynamika, fytopatologie, vztahy mezi bolševníkem a hmyzem, okolními rostlinami či půdou, vlivem změn ve využívání krajiny a modelováním invaze na lokální i kontinentální škále). Důraz byl kladen na výzkum vlivu herbicidů, patogenů, herbivorů a způsobu hospodaření, jež představují různé přístupy ke kontrole výskytu.

Zpět na seznam