Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu

Název: Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu
Řešitelé: Réblová Martina (člen řeš. kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řeš. kolektivu)
Liška (Průhonice) Jiří (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam