Project Detail

Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu

Name: Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu
Researchers: Réblová Martina (member of research team)
Sádlo Jiří (member of research team)
Liška (Průhonice) Jiří (member of research team)
Provider: MŽP ČR
Realization from: 2004
Realization to: 2006

Back to List