Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus

Název: Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Předkládaný projekt je zaměřen na základní genetické dilema invazní biologie; jak je možné, že malý počet jedinců určitého druhu s nízkou genetickou diverzitou, nízkým evolučním potenciále a zdatností se může proměnit ve vysoce invazibilní druh. Bohužel tyto otázky se studují jen velmi obtížně, protože ve většině případů nemáme k dispozici ty jedince, kteří stáli na počátku invaze. V přírodě jsou přítomny pouze poslední generace vysoce invazivního druhu. Nicméně existuje jedna výjimka konzervující všechny stádia invazního procesu – stromy. Z tohoto důvodu jsme k populačně genetickým studiím vybrali vysoce invazibilní severoamerický druh Pinus strobus. Projekt je zaměřen na (i) otestování rozdílů mezi genetickou diverzitou původních a introdukovaných populací Pinus strobus, (ii) porovnání genetické diverzity mezi invazními a neinvazními populacemi v ČR a (iii) stanovení změn jednotlivých populačně genetických parametrů mezi různě starými stromy, jež představují různá stádia invaze.

Zpět na seznam