Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy

Název: Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy
Řešitelé: Pánková Hana (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Sudová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit význam arbuskulární mykorhizy pro lokální adaptace rostlinných populací a urcit, zda odpoved rostlinných populací na inokulaci arbuskulárními mykorhizními houbami souvisí s pudními charakteristikami a identitou houbového izolátu. Budeme srovnávat reakci šesti populací modelového rostlinného druhu Aster amellus na inokulaci ruznými izoláty modelového druhu AM houby získanými z modelových lokalit, a to pri pestování v pudách vlastních jednotlivým rostlinným populacím a jednotlivým houbovým izolátum. Dále budeme sledovat význam lokálních adaptací v nesterilní pude a srovnáme je s výsledky kultivacního pokusu. Pozorované rozdíly vztáhneme k odlišnostem v pudních charakteristikách na jednotlivých lokalitách a ke genetické podobnosti rostlinných populací. Studie poskytne originální poznatky o lokálních adaptacích rostlinných a houbových populací v prirozených spolecenstvech.

Zpět na seznam