Project Detail

Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy

Name: Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy
Researchers: Pánková Hana (member in research team)
Münzbergová Zuzana (member in research team)
Rydlová Jana (member in research team)
Janoušková Martina (member in research team)
Sudová Radka (member in research team)
Provider: GAAV
Realization from: 2007
Realization to: 2010
Summary: Cílem projektu je zjistit význam arbuskulární mykorhizy pro lokální adaptace rostlinných populací a urcit, zda odpoved rostlinných populací na inokulaci arbuskulárními mykorhizními houbami souvisí s pudními charakteristikami a identitou houbového izolátu. Budeme srovnávat reakci šesti populací modelového rostlinného druhu Aster amellus na inokulaci ruznými izoláty modelového druhu AM houby získanými z modelových lokalit, a to pri pestování v pudách vlastních jednotlivým rostlinným populacím a jednotlivým houbovým izolátum. Dále budeme sledovat význam lokálních adaptací v nesterilní pude a srovnáme je s výsledky kultivacního pokusu. Pozorované rozdíly vztáhneme k odlišnostem v pudních charakteristikách na jednotlivých lokalitách a ke genetické podobnosti rostlinných populací. Studie poskytne originální poznatky o lokálních adaptacích rostlinných a houbových populací v prirozených spolecenstvech.

Back to List