Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus

Název: Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus
Řešitelé: Caklová Petra (člen řešitelského kolektivu)
Kořínková Dana (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Wildová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (člen řešitelského kolektivu)
Mácová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Berchová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Předkládaný projekt je zaměřen na základní genetické dilema invazní biologie; jak je možné, že malý počet jedinců určitého druhu s nízkou genetickou diverzitou, nízkým evolučním potenciále a zdatností se může proměnit ve vysoce invazibilní druh. Bohužel tyto otázky se studují jen velmi obtížně, protože ve většině případů nemáme k dispozici ty jedince, kteří stáli na počátku invaze. V přírodě jsou přítomny pouze poslední generace vysoce invazivního druhu. Nicméně existuje jedna výjimka konzervující všechny stádia invazního procesu – stromy. Z tohoto důvodu jsme k populačně genetickým studiím vybrali vysoce invazibilní severoamerický druh Pinus strobus. Projekt je zaměřen na (i) otestování rozdílů mezi genetickou diverzitou původních a introdukovaných populací Pinus strobus, (ii) porovnání genetické diverzity mezi invazními a neinvazními populacemi v ČR a (iii) stanovení změn jednotlivých populačně genetických parametrů mezi různě starými stromy, jež představují různá stádia invaze.

Zpět na seznam