Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech

Název: Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech
Řešitelé: Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Interdisciplinární projekt, který vychází z předchozích pilotních studií, se zabývá polinačními systémy v afromontánní oblasti Bamenda Highlands (JZ Kamerun). Hlavním cílem projektu je najít takové znaky rostlin a opylovačů, které jsou důležité pro jejich mutualistické interakce a určit míru specializace mezi jednotlivými členy systému s důrazem na vztahy mezi strdimily a jimi navštěvovanými rostlinami. Výsledky by měly přispět k zobecnění poznatků o míře specializace polinačních systémů zahrnujících ptačí opylovače, které byly doposud získávány především studiem kolibříků v novém světě. Vliv opylovačů na reprodukční úspěšnost rostlin bude zjišťován experimentálně, porovnání kontrolních květů s květy, kde bude opylovačům zamezen přístup. Dále bude určen překryv potravních nik jednotlivých skupin opylovačů.

Zpět na seznam