Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse

Název: Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse
Řešitelé: Vazačová Kristýna (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Znalost evoluce vlastností rostlin spojených s jejich schopností disperse je klíčová pro porozumění procesů zodpovědných za rozšíření rostlin a jejich dlouhodobé přežívání ve fragmentované krajině. Přesto studie podrobně se věnující této problematice dosud chybějí. Evoluci vlastností jednotlivých druhů je možné studovat přiřazením těchto vlastností to jejich fylogenetického stromu a na základě toho vysledovat, které vlastnosti jsou konzervativní, tzn. nezávislé na vlivu selekčních tlaků, a které vlastnosti mají potenciál se dále vyvíjet v novém prostředí. Objasněním evoluční dynamiky jednotlivých vlastností bude pak možné určit, které z vlastností jsou skutečně důležité pro rozšíření druhů v krajině. Vhodným systémem pro tento typ studie jsou ostrovy – na rozdíl od fragmetované krajiny na pevnině, která se potýká s častými změnami, zůstalo prostředí na ostrově po dlouhou dobu relativně stabilní a bez větších změn.

Zpět na seznam