Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku

Název: Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku
Řešitelé: Prach Karel (mezinárodní koordinátor)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Zhodnocení variability sukcesních změn v širších prostorových dimenzích, vliv faktorů prostředí a lidských aktivit

Zpět na seznam