Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III)

Název: Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III)
Řešitelé: Štěpánek Jan (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt je zaměřen na identifikaci, digitalizaci a vyhodnocení typového materiálu cévnatých rostlin z Balkánu a Orientu v pražských a brněnských herbářových sbírkách (kolekce e.g. Velenovského, Čelakovského, Formánka, Vandase, Freyna).

Zpět na seznam