Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií.

Název: Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií.
Řešitelé: Komárková Jaroslava (řešitel)
Komárek Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Souborné zpracování diverzity cyanobakterií z Evropy. U všech druhů uvedeny popisy a kresebná dokumentace. V přehledu je zpracována diverzita jednotlivých rodů z mimoevropských oblastí. Práce bude vydána jako 3. díl cyanobakterií v rámci kompendia Suesswasserflora von Mitteleuropa.

Zpět na seznam