Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
300998 Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2019 - 2019
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
GA14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
M200050902 Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2012
GA206/03/1216 Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
b1 Studium biotechnologického potenciálu extremofilních a extremotolerantních řas a cyanobakterií 2014 - 2017
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
SE610/3/00 Subprojekt 4. Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. 2000 - 2004
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. 2001 - 2004
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Swiss Nat. Sci. Fundation
ME10143 Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality 2010 - 2012