Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
INTERACT, grant agreement No 262693 Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě 2014 - 2014
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
IAA601110702 Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
300998 Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2019 - 2019
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
M200050902 Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2012
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
b1 Studium biotechnologického potenciálu extremofilních a extremotolerantních řas a cyanobakterií 2014 - 2017
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
SE610/3/00 Subprojekt 4. Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. 2000 - 2004
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. 2001 - 2004