Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení

Název: Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení
Řešitelé: Hédl Radim (vedoucí – hlavní řešitel)
Chudomelová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: AV ČR
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Problematika revitalizace bukových ekosystémů v imisně ovlivněných oblastech je aktuální nejen ve střední Evropě, ale ve velké části areálu výskytu buku. Negativní vliv prostředí na růstové podmínky a tím i na poškození porostu závisí na celé škále dispozičních vlastností stromů a synekologických vztahů v porostu, kterými se řídí lesní ekosystémy. Z těchto důvodů je velmi důležité objasnit revitalizační procesy bukových ekosystémů v antropicky narušeném prostředí, což je hlavním cílem předkládaného projektu. Objev a charakteristika znaků revitalizace jednotlivých složek lesa je průkopnická práce. Výsledky by mohly tvořit základ koncepce pro predikci vývoje lesních porostů ve změněných podmínkách prostředí. Protože lesy jsou nejsložitější suchozemské ekosystémy, unikátnost projektu spočívá v kombinaci ekologicko-fyziologického, botanického a mykologického výzkumu při společném uplatnění nejmodernějších výzkumných metod v karpatské a hercynské oblasti.

Zpět na seznam