Pokusná zahrada Třeboň

Název: Pokusná zahrada Třeboň
Řešitelé: Navrátilová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Botanický Ústav AVČR, v.v.i.
Číslo: 300100
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Správa užívání kultivačních ploch a zařízení v Experimentální zahradě Třeboň

Zpět na seznam