Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému

Název: Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému
Řešitelé: Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Projekt se zabývá výzkumem experimentální filozofie, ve kterém náš tým, složený z filozofa, sociologa a vědců, zkoumá koncepci vědecké objektivity. Zatímco přírodní vědy jsou často přirovnávány k objektivním, náš projekt podrobněji zkoumá, jak objektivita je definována a dosažena v různých vědních oborech, jako je fyzika nebo biologie. Zároveň se zaměřujeme na faktory, jako různé ekonomické, institucionální nebo sociální postupy, které usnadňují nebo brání objektivity v současné vědě. Za tímto účelem jsme navrhli víceúrovňový výzkumný plán, který zahrnuje rozhovory, fokusové skupiny a dotazníky. Tyto metody použijeme k shromažďování a definování praktických situací, ve kterých je vědecká objektivita zpochybňována.

Zpět na seznam