Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Název: Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi
Řešitelé: Vohník Martin (spoluřešitel)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: GA18-05935S
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Projekt si klade za cíl výzkum fosilních versus recentních schránek mořských živočichů jako substrátu pro kolonizaci a bioerozi

Zpět na seznam