Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí

Název: Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí
Řešitelé: Müllerová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Brůna Josef (člen řeš. kolektivu)
Vítková Michaela (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT MOBILITY
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Projekt je zaměřen na vytvoření silné spolupráce propojující dovednosti a nástroje vyvinuté ve zúčastněných laboratořích. Cílem projektu je zkombinovat zkušenosti a znalosti týmů IRSTEA (Grenoble, Francie) a BÚ, a nalézt nejlepší strategie mapování invazních křídlatek s využitím satelitních a UAV dat s vysokým prostorovým rozlišením pomocí automatických či polo-automatických detekčních algoritmů. Vyhodnocení výhod a nevýhod metod používaných oběma týmy umožní identifikovat metody aplikovatelné pro různé environmentální podmínky. Společný projekt umožní křížovou-validaci výsledků ve Francii a v ČR, což bude mít za následek vyšší robustnost metod a umožní posoudit možnosti jejich zobecnění. Výsledné protokoly detekce invaze pomocí metod DPZ budou použity ke studiu invazibility rostlinných společenstev s ohledem na různé biotické a abiotické podmínky v obou zemích. Společný projekt umožní pokrýt větší environmentální gradient (latitudinální i výškový), což umožní analýzu jak invazních procesů v krajinném měřítku, tak i role krajinných prvků (jako jsou koridory a přirozené bariéry šíření druhu), disturbance a směrů šíření v různých typech krajiny. Vzhledem k tomu, že projekt poskytne metodické postupy pro rychlé a včasné sledování rostlinných invazí, bude mít i praktický přínos ke snižování negativního dopadu invazí.

Zpět na seznam