Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
- Türkiye’de Yayılış Gösteren Caloplaca Türlerinin Morfo-anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ile Modern Revizyonu 2012 - 2014
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
P501/10/P157 Úloha fytochromu při gametogenezi a rozmnožování jednobuněčných řas. 2010 - 2011
GA15-11635S Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin 2015 - 2017
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
IAA601410709 Úloha strdimilu v afromontánních polinacních systémech 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
GAUK Unikátní symbióza hub s kořeny středomořské endemické trávy Posidonia oceanica: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam 2013 - 2015
GA 17-07851S Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 2017 - 2019
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
CZ.1.07/2.3.00/35.0002 VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji 2012 - 2014
GA206/09/0329 Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev 2009 - 2011
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....