Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací

Název: Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací
Řešitelé: Kaplan Zdeněk (řešitel)
Prančl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Bambasová Veronika (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Jarolímová Vlasta (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-06825S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Kryptická variabilita představuje podstatnou složku celkové diverzity. I přes její nesporný evoluční potenciál však u cévnatých rostlin zůstává stále přehlíženým a podhodnoceným fenoménem. Projekt přispěje k objasnění mikroevolučních procesů podílejících se na vzniku kryptických druhů.

Zpět na seznam