Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa

Název: Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa
Řešitelé: Hédl Radim (řešitel)
Šipoš Jan (člen řešitelského kolektivu)
Suchánková Silvie (člen řešitelského kolektivu)
Houška Jakub (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Chudomelová Markéta (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-09283S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Vegetace temperátních lesů je citlivým indikátorem globálních změn biodiverzity. Cílem projektu je kvantifikovat míru vlivu historického hospodaření na dlouhodobé změny biodiverzity lesní vegetace ve středoevropských temperátních lesích. Historie hospodaření je v tomto kontextu analyzována velmi vzácně, protože k tomu chybí dostatečně obsáhlá kvalitní data. Projekt je postaven na unikátním spojení databáze opakovaných vegetačních ploch a databáze informací o historickém hospodaření. Další zkoumané faktory budou atmosférická depozice, změny klimatu a vlastnosti substrátů. Speciální pozornost bude věnována historickému vlivu zvěře. Vazby mezi antropogenními a přírodními faktory prostředí budou popsány pomocí pokročilých statistických metod. Interpretace takto získaných výsledků budou zpřesněny pomocí funkčních vlastností druhů reflektujících uvedené faktory. Výsledné modely umožní nejen lépe pochopit dědictví antropogenních faktorů v biodiverzitě lesní vegetace, ale také pomohou odhadnout trendy budoucího vývoje.

Zpět na seznam