Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les

Název: Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les
Řešitelé: Adámek Martin (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Interreg
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam