Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky

Název: Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky
Řešitelé: Mudrák Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA17-09979S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam