Project Detail

Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky

Name: Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky
Researchers: Mudrák Ondřej (member in research team)
Provider: GAČR
Number: GA17-09979S
Realization from: 2017
Realization to: 2019

Back to List