Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
GA206/09/1126 Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace 2009 - 2012
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Vztah produktivity a diverzity u rostlin a hmyzu 2008 - 2010
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) 2008 - 2011
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Zavedení aktuální problematiky sinic do moderní výuky ekotoxikologie 2009 - 2009
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GAP504/10/1486 Závislost změn ve společenstvu mykorhizních hub a diverzitou vzácných rostlin na opuštěných polích 2010 - 2014
GAP504/11/1028 Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení 2011 - 2015
03/CZ0072 Zhotovení záchranného programu pro druh hořeček český mnohotvarý (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2009 - 2010
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005