Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
7AMB12SK156 Výzkum změn v rozšíření dřevin na gradientu nadmořské výšky v kontextu recentních změn klimatu a ontogenetického vývoje dřevin 2012 - 2013
KJB600050812 Význam arbuskulární mykorhizní symbiózy pro růst rostlin v hadcových půdách: Knautia arvensis (Dipsacaceae) jako modelová rostlina 2008 - 2010
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
P504/10/0843 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy 2010 - 2014
Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
GA13-02290S Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím 2013 - 2017
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
GA206/09/1126 Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace 2009 - 2012
Význam hybridizace v přirozených populacích rodu Potamogeton 2003 - 2005
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Vztah produktivity a diverzity u rostlin a hmyzu 2008 - 2010
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi klimatem, antropogenní činností a erozí krajiny zaznamenané v přírodních archívech Strážnického Pomoraví (ČR) 2008 - 2011
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi 2008 - 2008
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005