Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny

Název: Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny
Řešitelé: Štefl Lukáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Vojík Martin (člen řeš. kolektivu)
Man Matěj (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Rozehnalová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Zezulka Štěpán (člen řeš. kolektivu)
Kohout Petr (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Michal (člen řeš. kolektivu)
Maršálková Eliška (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Perglová Irena (člen řeš. kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Pejchal Miloš (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Petružálková Markéta (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Číslo: DG16P02M041
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Předložený projekt je zaměřen primárně na vyhlášený globální cíl programu NAKI přispět k racionálnímu využití veřejných prostředků k vytvoření nástrojů pro ochranu, zhodnocení a prezentaci objektů památek zahradního umění a kulturní krajiny zejména s primárním naplňováním Globálního cíle č. 2. Projekt je zaměřen na vytvoření funkčních metod, zařízení a přístupů, které mohou výrazným způsobem omezit existující negativní biotické faktory, které ohrožují památky zahradního umění. Těmito negativními vlivy jsou zejména invazní druhy rostlin, patogeny jimi zavlékané a mikroorganismy zhoršující kvalitu vody a degradující fasády.

Zpět na seznam