LIFE for Minuartia

Název: LIFE for Minuartia
Řešitelé: Pánková Hana (vedoucí – hlavní řešitel)
Husáková Iveta (člen řeš. kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Evropská Unie - Program LIFE
Číslo: LIFE15 NAT/CZ/000818
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Hlavní cíl projektu: zvýšení velikosti populace kuřičky hadcové o 40% pomocí několika aktivit: 1. Revitalizace stanovišť 2. Vybudování genofondové banky (ex-situ ochrana) 3. Přímé posilování populací v přírodě a reintordukce 4. Zapojení místních obyvatel do ochrany druhu prostřednictvím nově vytvořeného programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách Projekt je dále zaměřen i na zvýšení povědomí obyvatel o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích stanovišť a významu sítě NATURA 2000 po ochranu druhu. Projekt bere v potaz i socio-ekonomický dopad a dopad na ekosystémové služby.

Zpět na seznam