Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů

Název: Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů
Řešitelé: Martínková Jana (spoluřešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA16-19245S
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Funkční rozdíly mezi bylinami a dřevinami jsou jedny z nejhlubších v rostlinné říši. Běžná hypotéza praví, že klíčovým faktorem pro její vznik je reakce na mráz nebo únik z kompetice, ale dobrá data o faktorech podmiňujících evoluci a roli bylinnosti překvapivě takřka neexistují. V projektu testujeme hypotézu, že klíčový faktor pro evoluci bylinnosti je opakovaná nadzemní disturbance, které poškozuje nadzemní části, ale ponechá podzemní orgány bez poškození. Toto hypotézu testujeme pomocí fylogenetické analýzy funkčních vlastností velkých datových souborů amerických a evropských druhů. V nich zkoumáme málo známé funkční rozdíly mezi bylinami a dřevinami a zjišťujeme, zda vznikly v reakci na disturbanci nezávisle na fylogenetické pozici druhu. Dále doplňjeme tyto analýzy manipulativními pokusy testujícími funkční odpovědi druhů přímo.

Zpět na seznam