Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
MGSII-18,MGSII-18 Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 2015 - 2016
Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu 2003 - 2005
GA 17-17909S Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě. 2017 - 2019
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj 2004 - 2006
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
GP206/09/P340 Smrk ztepilý vs. brusnice borůvka: úloha symbiotických hub při interakcích ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních rostlin 2009 - 2011
7AMB12SK160 Souborné zpracování sinic Vysokých Tater 2012 - 2013
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
GA206/09/1471 Species traits as determinants of community and ecosystem properties in herbaceous plant communities: a manipulative approach using removal experiments 2009 - 2012
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004
jine spoluprace s farmaceurickou firmou Teva
? spolupráce s Tchaj-wanem 2011 - 2012
INTERACT, grant agreement No 262693 Srovnání pylových depozic v tundře střední Evropy a v subarktidě 2014 - 2014
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo 2007 - 2009
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002