On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody

Název: On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody
Řešitelé: Rydlo Jan (řešitel)
Malíček Jiří (řešitel)
Man Matěj (řešitel)
Vondrák Jan (řešitel)
Machač Jiří (řešitel)
Palice Zdeněk (řešitel)
Poskytovatel: TAČR
Číslo: TH03030469
Řešeno od: 2018
Řešeno do: 2021
Shrnutí: V rámci projektu vznikne unikátní softwarová aplikace pro odbornou i laickou veřejnost, která bude generovat informace o rozšíření a základních vlastnostech všech lišejníků na území ČR, včetně fotografií většiny druhů. Aplikace bude v češtině i angličtině, bude dynamicky přebírat aktuální obsah z interní národní databáze. Na jediném místě zde budou shromážděny jinak obtížně dostupné informace, které budou snadno a rychle dohledatelné. Podobný informační zdroj o daném tématu v ČR zatím zcela schází. Aplikace najde své využití také v praktické ochraně přírody. Lišejníky jakožto unikátní bioindikátory totiž mohou celkem zásadně změnit přístup k různým ochranářským a managementovým zásahům a postupům, čímž mohou výrazně pomoci k efektivnější ochraně našeho národního přírodního bohatství.

Zpět na seznam