Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization, 2004 - 2005
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2019 - 2019
ME 934 Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
7E09053 Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR 2013 - 2015
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense 2010 - 2015
Projekt EU - CAREX (koordinace výzkumu života v extrémním prostředí) 2008 - 2010
Projekt Jeseníky
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
GAP506/11/0774 Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů 2011 - 2014
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021