Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám

Název: Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Řešitelé: Martínková Jana (spoluřešitel)
Bartoš Michael (člen řešitelského kolektivu)
Schnablová Renáta (člen řešitelského kolektivu)
Lubbe Frederick Curtis (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-07378S
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam