Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?

Název: Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?
Řešitelé: Janoušková Martina (řešitel)
Chroustová Veronika (člen řešitelského kolektivu)
Buil Maldonado Paula Alejandra (člen řešitelského kolektivu)
Püschel David (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA19-14872S
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam